Verificar Documents

Servei de Verificació de documents de Consell Comarcal del Ripolles

Des d'aquesta pàgina podrà verificar la validesa del document que posseeix mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès en el mateix. Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.©Carrer del Progrés, 22, 17500 Ripoll. Tel. 972 70 32 11 Fax. 972 70 26 54